УМОВИ ТА УГОДИ

Веб-сайт, який ви зараз відвідуєте і вся інформація, що міститься в ньому, є власністю компанії Onduline і захищені авторським правом. Відвідуючи будь-яку сторінку на цьому веб-сайті, ви погоджуєтеся з наведеними нижче умовами та угодами.

Компанія Onduline створила цей веб-сайт, щоб розповісти в ньому про свою продукцію, існуючі, ті, що випускаються, а також про нові матеріали. Компанія Onduline прагне зберегти всю інформацію, що міститься у веб-сайті, актуальною і без помилок, в той же час це не дає гарантії щодо точності або повноти інформації та посилань, наведених тут.

Зміст цього веб-сайту призначений виключно для того, щоб надати інформацію відвідувачам. Компанія Onduline залишає за собою право в будь-який час змінити, видалити або виправити інформацію, що міститься в цьому веб-сайті без попереднього повідомлення.

Компанія Onduline і її співробітники не можуть бути ніяким чином відповідальними за прямі або непрямі пошкодження і втрати, які можуть бути отримані Вами в результаті використання цього веб-сайту, включаючи будь-яку невдачу в роботі, помилки, упущення, недоліки, а також можливі дії комп'ютерного вірусу і т. д. Використання цього веб-сайту і його змісту здійснюється на власний ризик.

Компанія Onduline також не несе відповідальність за використання пов'язаних з її матеріалами веб-сайтів, які не є частиною цього сайту.

Будь-яка інформація, зображення, торгові марки, емблеми, логотипи, тексти та інше, що містяться в цьому веб-сайті є виключною власністю компанії Onduline і їх розміщення призначене виключно, щоб надати інформацію відвідувачам.

Будь-яка інформація, що містилася в цьому веб-сайті, може бути використана з попередньої письмової згоди Компанії Onduline.

ПОЛІТИКА ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» і положень цих Правил.

Компанія Onduline вживає необхідні технічні та організаційні заходи інформаційної безпеки, щоб запобігти витоку інформації і звести такі ризики до мінімуму. Такі заходи включають: використання брандмауерів, антивірусних засобів, розміщення носіїв інформації в захищених серверних центрах, шифрування, трансляцію мережевих адрес і приховування внутрішньої структури мережі компанії Onduline, розгортання належних систем і процедур управління правами доступу. Для захисту від випадкової втрати та/або пошкодження персональних даних використовується резервне копіювання даних. Для захисту конфіденційності та безпеки при взаємодії користувачів з сайтом використовуються стандартні для галузі заходи безпеки.

Акцептируя справжню оферту, Відвідувач висловлює згоду і дозволяє Компанії Onduline обробляти свої персональні дані, в тому числі прізвище, ім'я, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, для проведення маркетингових програм, статистичних досліджень, а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Відвідувачем за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, телефон, факсимільний зв'язок, мережа Інтернет.
Відвідувач висловлює згоду і дозволяє компанії Onduline і його контрагентам обробляти персональні дані Покупця, за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням компанії Onduline. Робота з такими системами здійснюється за запропонованим компанією Onduline алгоритмом (збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення, використання, блокування, знищення).
Використовувані способи обробки (включаючи, але, не обмежуючись): автоматична звірка поштових кодів з базою кодів, автоматична перевірка написання назв вулиць\населених пунктів, уточнення даних з відвідувачем шляхом телефонного, поштового зв'язку з відвідувачем або за допомогою контакту через мережу Інтернет, сегментація бази за заданими критеріями.
Відвідувачем має право запросити у компанії Onduline повну інформацію про свої персональні дані, їх обробку та використання, а також вимагати виключення або виправлення/Доповнення невірних або неповних персональних даних, відправивши відповідний письмовий запит на ім'я компанії Onduline на поштову адресу. Дана відвідувачем згода на обробку його персональних даних є безстроковою і може бути відкликана за допомогою направлення відвідувачем письмової заяви на адресу компанії Onduline на поштову адресу.

Компанії Onduline не несе відповідальності за відомості, надані відвідувачем на сайті в загальнодоступній формі.